WORK-ON - Włącz się na pracę w branży ICT - Projekt
Projekt
WORK-ON 30+ Aktywizacja zawodowa w branży ICT
Cele projektu
Aktywizacja zawodowa 48 osób w wieku powyżej 29 roku życia biernych zawodowo z terenu woj.kuj-pom, w tym 16 osób o niskich kwalifikacjach i 4 osoby niepełnosprawnych ruchowo, dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia.
Planowane efekty
Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w planowanej ścieżce wsparcia, tj. doradztwie zawodowym, warsztatach Aktywny na rynku pracy, kursie zawodowym zakończonym powszechnie rozpoznawalnym certyfikatem, kursie branżowego języka angielskiego z certyfikatem TOEIC oraz płatnym stażu zawodowym. Minimum 22 osoby z 48 zdobędzie zatrudnienie w branży IT.
Wartość projektu
Okres realizacji projektu: od: 2018-01-01 do 2019-02-28
Program operacyjny: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer naboru: RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17
Łączna wartość: 694 807,40 zł, z czego 91,89% pochodzi ze środków europejskich, 3,11% z dotacji celowej oraz 5% wkładu własnego.
Dofinansowanie na uczestnika: ok. 15 tys. zł przy pełnym wykorzystaniu wsparcia w ramach projektu.
Opinie o projekcie
Historie osób, które zmieniły swoje życie dzięki naszemu projektowi.
Wystąpili absolwenci e-marketingu projektu WORK-ON 2. Jesteśmy z Was bardzo dumni.
Produkcja filmowa: Social Room. Miejsce: Starówka Office
Udział w projekcie to szansa na zmianę swojego profilu zawodowego na opłacalny. W branży ICT liczą się kompetencje oraz doświadczenie. Jedno i drugie zapewnia udział w projekcie WORK-ON. Kompetencje uczestnicy nabywają na specjalistycznych kursach potwierdzonych rozpoznawalnym certyfikatem, natomiast doświadczenie można zdobyć w ramach płatnego stażu zawodowego. Naszym zadaniem jest dopilnować, żeby absolwenci rozwinęli swój potencjał i podjęli pracę w branży ICT.
Rekrutant
Robert Szarata
Dyrektor kreatywny OSW
Formy wsparcia
Uczestnicy projektu dzięki serii działań nakierowanych na wzrost kompetenecji oraz poprawę statusu zawodowego osiągną cel jakim jest zatrudnienie i niezależność finansowa.
Doradztwo zawodowe
Dzięki spotkaniu z doradcą zostanie zbadany potencjał uczestników oraz zostanie określony Indywidualny Plan Działania, zgodny z predyspozycjami.
Aktywny na rynku pracy
W ramach warsztatów uczestnicy zdobędzie wiedzę nt. rynku pracy, przedsiębiorczości, trening rozmów kwalifikacyjnych oraz narzędzia skutecznej aplikacji do pracy.
Kurs zawodowy
W ramach projektu oferujemy 3 specjalistyczne szkolenia zawodowe dopasowane do zawodów deficytowych lokalnego rynku pracy.
Respektowana certyfikacja
Kurs zawodowy kończy się Europejskim Certyfikatem Kompetencji Informatycznych (ECCC).
Kurs angielskiego (TOEIC)
Intensywny kurs branżowego języka angielskiego zostanie potwierdzony certyfikatem znajomości języka angielskiego w środowisku pracy - TOEIC.
Płatny staż zawodowy
Wszyscy uczestnicy są wysyłani na płatny staż zawodowy w jednej z lokalnych firm informatycznych.
Weryfikacja kandydatów
Aktywizacja zawodowa
Specjalistyczne kursy IT
Staż zawodowy

NIEWAŻNE KIM BYŁEŚ/AŚ, SKORO MOŻESZ ZOSTAĆ:
Aktualne specjalistyczne kursy IT!
CISCO CCNA
- zakończony
Kurs CCNA (Cisco Certified Network Associate) jest podstawowym kursem przeznaczonym dla osób rozpoczynających naukę technologii i protokołów nowoczesnych sieciach IT.

Kurs nie wymaga wiedzy technicznej i został zaprojektowany, aby uczestnicy stopniowo poznawali protokoły oraz ich implementację w urządzeniach Cisco. Nie jest wymagana wiedzy początkowa z zakresu sieci komputerowych a jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie popularnych aplikacji Windows.

Kurs dla początkujących webdeveloperów WORK-ON
Webdeveloper
- w toku
Kompleksowy kurs webdevelopera jest dedykowany osobom, które stawiają pierwsze kroki jako programiści aplikacji internetowych.

W ramach intensywnego treningu uczestnicy poznają technologie Front-endowe: HTML/CSS, Bootstrap, Javascript, jQuery.

W części back-endowej jest to: PHP, MySQL, architektura MVC. Ponadto praca w oparciu o repozytoria GIT oraz metodologie pracy grupowej SCRUM.

Menedżer sprzedaży usług IT

Kurs jest przygotowany dla osób, których poziom umiejętności technicznych ustępują kompetencjom społecznym i organizacyjnym.

Przygotowuje do pracy na stanowiskach: sales managera, account managera, project managera oraz wdrożeniowca.

Jeżeli preferujesz pracę z ludźmi, potrafisz organizować czas i nie masz problemów z komunikacją, to ten kurs jest dla Ciebie.

Pełna oferta szkoleniowa
Pozostałe kursy IT!
Testowanie aplikacji w projekcie WORK-ON
Tester to osoba, która szuka problemów w funkcjonowaniu aplikacji. Najczęściej pracuje w zespole odpowiedzialnym za jakość produktów informatycznych.

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, a niekoniecznie posiadasz wyształcenie z tym związane, to tester może być dobrym wyborem.

W dużym uproszczeniu Front-end to ta część strony lub aplikacji webowej, która jest wyświetlana w przeglądarce.

Programiści Front-End mają za zadanie zaprojektować i zakodować stronę atrakcyjną wizualnie i łatwą w obsłudze dla użytkownika. Front end developerzy powinni posiadać zmysł estetyczny, umieć rozwiązywać problemy i lubić eksperymentować.

Uczestnicy poznają takie technologie jak: HTML, CSS, Bootstrap, JS, jQuery, Angular, CMSy.

Najłatwiej Back-end wytłumaczyć, jako zaplecze aplikacji internetowych – wszystkie operacje, które są wykonywane po stronie serwera.

Programista Back-End jest odpowiedzialny za architekturę, logikę systemu oraz odpowiedni przepływ informacji. Wymaga się od niego analitycznego myślenia, wysokich umiejętności technicznych oraz dokładności w kodowaniu.

Uczestnicy poznają takie technologie jak: HTML, CSS, PHP, MySQL, architektura MVC i inne.

Kurs dla osób najbardziej zainteresowanych programowaniem, w zakresie tworzenia zaplecza stron internetowych.

Kurs zakłada naukę naukę HTML5, CSS3 oraz opanowanie podstaw Javascript. Ponadto na kursie nauczysz się tworzyć i korzystać z popularnych systemów CMS, takich jak Joomla i Wordpress. Uzupełnieniem kursu jest nauka pozycjonowania (SEO). Programiści to najbardziej pożądana grupa zawodowa na rynku pracy.

Kurs marketingu internetowego w projekcie WORK-ON
Marketing internetowy
- zakończone
Kurs nowoczesnych narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez agencje reklamowe i digitalowe oraz samodzielnie przez firmy i freelancerów.

Na kursie nauczysz się jak profesjonalnie wykorzystywać narzędzia social media, prowadzić kampanię Adwords, poznasz zagadnienia content marketingu oraz odbędziesz warsztaty copywritingu. Specjalistyczna wiedza wynikająca z połączenia wszystkich wymienionych kanałów marketingowych oraz analizy dostarczonych danych, to jedna z najbardziej deficytowych umiejętności na rynku pracy.