WORK-ON - Włącz się na pracę w branży ICT - Webdeveloper
Odkryj nowoczesne ścieżki kariery
Kurs dla początkujących webdeveloperów WORK-ON

Webdveloper - 180h

Kompleksowy kurs webdevelopera jest dedykowany osobom, które stawiają pierwsze kroki jako programiści aplikacji internetowych.

Rekrutacja zakończona

Krótko o kursie

W ramach intensywnego kursu uczestnicy poznają technologie Front-endowe: HTML/CSS, Bootstrap, Javascript, jQuery. Ponadto uczestnicy nauczą się pracować zgodnie z wymaganiami rynkowymi, tzn. w oparciu o repozytoria GIT oraz metodologie pracy grupowej SCRUM.

W ramach kursu uczestnicy będą projektować , programować i wdrażać własne strony oraz sklepy internetowe. Już na tym etapie pracują z klientami, żeby lepiej poznać i zrozumieć specyfikę pracy webdevelopera.

Dla kogo

Webdeveloperzy zajmują się tworzeniem oraz rozwijaniem produktów webowych, takich jak: strony internetowe, sklepy czy aplikacje. Jeżeli chcesz związać swoją drogę zawodową z IT, to web development cechuje się dosyć "niskim progiem wejścia" oraz pozwala rozwijać się zarówno w kierunku designera, jak i programisty. Nie ma znaczenia, czym zajmowałeś się wcześniej i jakie masz wykształcenie. Przy odpowiednim zaangażowaniu w kurs możesz zmienić swoją drogę zawodową na opłacalną.

Tabela efektów

Uczestnik projektu zna i rozumie:

 • podstawowe pojęcia związane z projektowaniem stron i aplikacji internetowych
 • podstawowe metody, techniki i narzędzia programistyczne stosowane przy tworzeniu stron i aplikacji internetowych
 • poprawną strukturę strony internetowej napisanej przy pomocy języka HTML i CSS
 • podstawowe metody, techniki i narzędzia do opracowania grafiki wykorzystywanej na stronach internetowych
 • możliwości zastosowania framework’a Bootstrap
 • pojęcie responsywności mobilnych stron internetowe
 • zasady działania formularzy internetowych
 • podstawy programowania w języku JavaScript i frameworku jQuery

Uczestnik projektu posiada umiejętności:

 • projektowania aplikacji internetowej
 • programowania strony internetowej przy pomocy języka HTML i CSS
 • opracowania grafiki wykorzystywanej na stronach internetowych
 • zastosowania framework’a Bootstrap na stronie internetowej
 • programowania responsywnych stron internetowych
 • budowania i obsługi formularzy internetowych
 • programowania w języku JavaScript na poziomie podstawowym
 • programowania z wykorzystaniem frameworka jQuery na poziomie podstawowym
 • opracowania grafiki wykorzystywanej na stronach internetowych
 • pracy w zespole z wykorzystaniem SCRUM

Jest gotów do:

 • działania zgodnie z obowiązującym prawem, standardami, procedurami i zasadami etyki zawodowej
 • dokonywania oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług
 • samodzielnego poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy
 • funkcjonowania w zespole projektowym

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

1.

HTML i CSS - tworzenie struktury strony internetowej

2.

Bootstrap - możliwości i zastosowanie, responsywność

3.

JavaScript - wprowadzanie interakcji, obsługa formularzy

4.

jQuery - podstawy biblioteki

5.

Systemy CMS: WordPress, Joomla

6.

Podstawy grafiki komputerowej

7.

Publikacja strony internetowej

8.

Warsztaty: Tworzenie projektu i własnej strony internetowej (SCRUM)

Specyfika

Tworzenie stron internetowych to dziedzina bardzo praktyczna i wymagająca ciągłej nauki, dlatego zajęcia prowadza praktycy, którzy pokazują jak sobie poradzić w świecie webdevelopera. Bardzo ważnym elementem programu szkolenia jest 40 godzin poświęcone na projektu aplikacji internetowej w metodyce SCRUM

3/4 osobowe grupy, pod opieką trenera, będą tworzyć realny produkt, którym uczestnicy będą mogli pochwalić się przed przyszłymi pracodawcami. Podczas konferencji podsumowującej, zespoły będą miały szanse zaprezentować efekty swojej pracy.

Miejsca pracy

Dbamy o uniwersalność absolwentów, tak, aby odnaleźli się w agencji reklamowej, firmie softwarowej, korporacji lub jako freelancerzy. Na rynku kujawsko-pomorskim rynku pracy jest prognozowany wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższego roku. Jak wynika z badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz badań własnych OSW kurs odpowiada na potrzebę lokalnego rynku pracy. Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu, które zostały ujęte jako dwa najbardziej deficytowe zawody w badania Rynek pracy pod lupą II autorstwa WUP. Oba zawody wyszczególnione w badaniu mogą być wykonywane przez Webeveloperów.

Udział w projekcie WORK-ON 30+ się opłaca
Rekrutacja zakończona
Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Wszelkie koszty pokrywają Fundusze Europejskie, a dodatkowo beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe na różnych etapach projektu.
Wartość merytoryczna
Warsztaty aktywizacyjne, kurs zawodowy ECCC, kurs angielskiego z certyfikatem TOEIC oraz doradztwo zawodowe.
Stypendium szkoleniowe
Uczestnicy są wynagradzani za regularną frekwencję na zajęciach stypendium w wysokości 50 zł za każdy dzień szkoleniowy.
Płatny staż zawodowy
Zapewniamy pośrednictwo pracy oraz płatny 3-miesięczny staż zawodowy w firmie informatycznej lub odpowiednim dziale.
Konferencje oraz catering
W ramach projektu organizujemy 2 inspirujące konferencje branżowe oraz zapewniamy smaczne wyżywienie na szkoleniach.
Weryfikacja kandydatów
Aktywizacja zawodowa
Specjalistyczne kursy IT
Staż zawodowy