WORK-ON - Włącz się na pracę w branży ICT - Tester aplikacji webowych i mobilnych
Odkryj nowoczesne ścieżki kariery
Kurs na testera aplikacji webowych i mobilnych

Tester aplikacji webowych i mobilnych - 180h

Tester to osoba, która szuka problemów w funkcjonowaniu aplikacji. Najczęściej pracuje w zespole odpowiedzialnym za jakość produktów informatycznych.

Rekrutacja zakończona

Krótko o kursie

To zawód ściśle współpracujący z programistami, analitykami. Do zadań osoby na stanowisku tester aplikacji należą planowanie, projektowanie, pisanie scenariuszy testowych, a także ich wykonanie. Podczas testów śledzi występowanie ewentualnych błędów, dokumentuje je, a także sprawia kontrolę nad ich usuwaniem.

Dla kogo

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, a niekoniecznie posiadasz wykształcenie z tym związane, to tester może być dobrym wyborem. Nie ma znaczenia, czym zajmowałeś się wcześniej i jakie masz wykształcenie. Jeżeli masz talent, to przy odpowiednim zaangażowaniu w kurs możesz zmienić swój profil zawodowy na opłacalny.

Tabela efektów

Uczestnik projektu zna i rozumie:

 • podstawowe zagadnienia, techniki i narzędzia testowania oprogramowania
 • podstawowe zagadnienia związane z testami manualnymi
 • podstawy programowania w języku Java w zakresie niezbędnym do pracy testera
 • zasady działania baz danych SQL w zakresie niezbędnym do pracy testera
 • zasady działania testów automatycznych aplikacji webowych i mobilnych
 • metody tworzenia dokumentacji technicznej

Uczestnik projektu posiada umiejętności:

 • testowania aplikacji rynkowych
 • posługiwania się narzędziami do testowania oprogramowania
 • tworzenia testów manualnych oprogramowania
 • programowania w języku Java na poziomie niezbędnym do pracy testera
 • obsługi baz danych SQL na poziomie niezbędnym do pracy testera
 • tworzenia testów automatycznych aplikacji webowych i mobilnych
 • tworzenia dokumentacji technicznej

Jest gotów do:

 • działania zgodnie z obowiązującym prawem, standardami, procedurami i zasadami etyki zawodowej
 • dokonywania oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług
 • samodzielnego poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy
 • funkcjonowania w zespole projektowym

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

1.

Podstawowe zagadnienia, techniki i narzędzia testowania oprogramowania

2.

Testowanie manualne

3.

Podstawy programowania w Java dla testerów

4.

Obsługa baz SQL dla testerów

5.

Testy automatyczne aplikacji webowych

6.

Testy automatyczne aplikacji mobilnych

7.

Tworzenie dokumentacji technicznej

8.

Warsztaty: Testowanie aplikacji rynkowych (case-study)

Miejsca pracy

Dbamy o uniwersalność absolwentów, tak, aby odnaleźli się zarówno w agencji interaktywnej, firmie softwarowej (software house), korporacji lub jako freelancerzy. Na rynku kujawsko-pomorskim rynku pracy jest prognozowany znaczny wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższego roku. Jak wynika z badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz badań własnych OSW kurs odpowiada na potrzeby lokalnego rynku pracy. Zawód Tester aplikacji webowych/mobilnych został wyróżniony w 2017 jako znacząco deficytowy.

Specyfika

Przeprowadzanie testy i próby aplikacji dokonywane są między innymi pod kątem ich zgodności z wymogami i założeniami, wydajności, występujących obciążeń. Program szkolenia zapewnia uczestnikom odpowiednią dawkę wiedzy niezbędnej do skutecznego podjęcia pracy jako tester aplikacji webowych.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności takie jak:

Planowanie, projektowanie, wykonywanie, raportowanie testów oprogramowania pod kątem potrzeb klienta, zleceniodawcy, wykonawcy projektu. 

Optymalizacja procesów testowych poprzez odpowiedni dobór scenariuszy, kontrolę przy rozwiązywaniu wykrytych nieprawidłowości, wcześniej ściśle określonych i opisanych.

Udział w projekcie WORK-ON 30+ się opłaca
Rekrutacja zakończona
Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Wszelkie koszty pokrywają Fundusze Europejskie, a dodatkowo beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe na różnych etapach projektu.
Wartość merytoryczna
Warsztaty aktywizacyjne, kurs zawodowy ECCC, kurs angielskiego z certyfikatem TOEIC oraz doradztwo zawodowe.
Stypendium szkoleniowe
Uczestnicy są wynagradzani za regularną frekwencję na zajęciach stypendium w wysokości 50 zł za każdy dzień szkoleniowy.
Płatny staż zawodowy
Zapewniamy pośrednictwo pracy oraz płatny 3-miesięczny staż zawodowy w firmie informatycznej lub odpowiednim dziale.
Konferencje oraz catering
W ramach projektu organizujemy 2 inspirujące konferencje branżowe oraz zapewniamy smaczne wyżywienie na szkoleniach.
Weryfikacja kandydatów
Aktywizacja zawodowa
Specjalistyczne kursy IT
Staż zawodowy