WORK-ON - Włącz się na pracę w branży ICT - E-marketing
Odkryj nowoczesne ścieżki kariery
Kurs marketingu internetowego

Marketing internetowy - 180h

Kurs nowoczesnych narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez agencje reklamowe i digitalowe oraz samodzielnie przez firmy i freelancerów.

Rekrutacja zakończona

Krótko o kursie

Na kursie nauczysz się jak profesjonalnie wykorzystywać narzędzia social media, prowadzić kampanię Adwords, poznasz zagadnienia content marketingu oraz odbędziesz warsztaty copywritingu. Specjalistyczna wiedza wynikająca z połączenia wszystkich wymienionych kanałów marketingowych oraz analizy dostarczonych danych to jedna z najbardziej deficytowych umiejętności na rynku pracy.

Dla kogo

Kurs jest dedykowany osobom ambitnym i kreatywnym, które swobodnie czują się w social media oraz potrafią wykorzystać „nowe media” do realizacji celów biznesowych. W wielu firmach E-marketer staje się niezbędny do koordynowania kampanii reklamowych z wykorzystaniem zewnętrznych agencji lub freelancerów. Łączy kompetencje osoby odpowiedzialnej za promocję, sprzedaż i IT. Może funkcjonować zarówno w zespołach firmowych jak i indywidualnie.

Tabela efektów

Uczestnik projektu zna i rozumie:

 • podstawowe pojęcia i cele biznesowe związane z e-marketingiem
 • podstawowe metody, techniki i narzędzia do budowania marki, kreowania potrzeb, budowanie relacji z klientami i wdrażania kampanii e-marketingowych
 • zagadnienia związane z copywriting’iem i content marketingiem
 • podstawowe metody, techniki i narzędzia do opracowania kampanii e-mailowej i kampanii w mediach społecznościowych
 • zasady konwersji i analityki webowej
 • podstawy e-commerce
 • zagadnienia związane z pozycjonowaniem witryn internetowych
 • najczęściej popełniane błędy i zagrożenia związane z e-Marketingiem

Uczestnik projektu posiada umiejętności:

 • projektowania własnej kampanii e-Marketingowej
 • określania celów biznesowych dla e-Marketingu
 • budowania marki i kreowania potrzeb
 • posługiwania się narzędziami do e-Marketingu
 • tworzenia content marketing
 • zarządzania i budowania relacji z klientami
 • tworzenie kampanii e-mailowej
 • tworzenia kampanii w mediach społecznościowych
 • analizowania efektów e-Marketingowych
 • zarządzania analityką webową w oparciu o Google Analytics.
 • wykorzystania sklepów internetowych w e-Marketingu
 • pozycjonowania witryn internetowych

Jest gotów do:

 • działania zgodnie z obowiązującym prawem, standardami, procedurami i zasadami etyki zawodowej
 • dokonywania oceny jakości dostarczanych przez siebie usług
 • samodzielnego poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy
 • funkcjonowania w zespole projektowym

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

1.

Podstawy marketingu internetowego - przegląd narzędzi

2.

Tworzenie kampanii w mediach społecznościowych (Social media)

3.

Copywriting i content marketing

4.

Analityka webowa (Google Analytics)

5.

Tworzenie kampanii marketingowych opartych na Google Adwords

6.

Techniki pozycjonowania stron (SEO)

7.

Podstawy grafiki komputerowej

8.

Obsługa systemów CMS: WordPress, Joomla

9.

SCRUM - umiejętność pracy w zespole

10.

Warsztaty: Tworzenie projektu własnej kampanii e-marketingowej

Specyfika

E-marketing to dziedzina bardzo praktyczna i w programie szkolenia 90% zajęć to ćwiczenia. Bardzo ważnym elementem programu szkolenia jest 40 godzin poświęcone na projekt własnej kampanii e-Marketingowej.

3-osobowe grupy, pod opieką trenera, będą tworzyć realny produkt, którym uczestnicy będą mogli pochwalić się przed przyszłymi pracodawcami. Podczas konferencji podsumowującej, zespoły będą miały szanse zaprezentować efekty swojej pracy.

Miejsca pracy

Absolwenci kursu Marketing internetowy są przygotowywani do pracy w agencjach interaktywnych oraz mniejszych firmach wykorzystujących sprzedaż internetową w swojej działalności. Specjalizacja w określonej dziedzinie, np. social media lub adwords pozwoli również aplikować na specjalistyczne stanowiska w zespołach odpowiedzialnych za projekty w dużych firmach i korporacjach.

Jak wynika z badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz badań własnych OSW kurs odpowiada na potrzebę lokalnego rynku pracy. Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu oraz Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter), które zostały ujęte jako dwa najbardziej deficytowe zawody w badania Rynek pracy pod lupą II autorstwa WUP. Oba zawody wyszczególnione w badaniu mogą być wykonywane przez absolwentów kursu Marketingu Internetowego.

Wypowiedzi osób zaangażowanych w udział w projekcie WORK-ON 2
Opinie o projekcie
Monika Lewandowska / absolwent WORK-ON
Monika Lewandowska
Absolwentka
"Wyłączyłam nudę! Włączyłam się na pracę w e-marketingu. Mój udział w projekcie WORK-ON2 to zupełny przypadek, o naborze dowiedziałam się przeglądając oferty pracy w internecie. Ukończyłam szkolenie, zdobyłam nowy zawód i otworzyło się przede mną więcej możliwości rozwoju kariery zawodowej."
Mikołaj Kuczyński / absolwent WORK-ON
Mikołaj Kuczyński
Absolwent
"Bez ryzyka nie ma zabawy! Dlatego porzuciłem pracę na etacie, aby wziąć udział w projekcie WORK-ON2. Opłaciło się, ponieważ zdobyłem nowy zawód i poznałem ciekawych ludzi. Dziś pracuję jako Creative Graphic Designer w Social Room. To była dobra decyzja!"
Damian / absolwent WORK-ON
Damian Borucki
Absolwent
"Udział w projekcie okazał się świetną decyzją. Jeszcze rok temu niewiele wiedziałem o branży SEO, a dziś właśnie tym się zajmuję i sprawia mi to ogromną satysfakcję. Projekt otworzył przede mną nowe horyzonty, a jednocześnie pomógł odnaleźć dziedzinę, w której chcę się realizować."
szef SITAB - Tomasz
Tomasz Brylew
Trener, szef SITAB
"Marketing internetowy to dobry wybór dla osób które szukają nowej drogi zawodowej. W projekcie uczę analityki internetowej, podstaw SEO i wprowadzam do pracy w e-marketingu. Widzę duży potencjał kreatywny w młodych ludziach i zachęcam do nauki zagadnień technicznych."
Produkcja filmowa: Social Room. Miejsce: Starówka Office
Udział w projekcie WORK-ON 30+ się opłaca
Rekrutacja zakończona
Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Wszelkie koszty pokrywają Fundusze Europejskie, a dodatkowo beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe na różnych etapach projektu.
Wartość merytoryczna
Warsztaty aktywizacyjne, kurs zawodowy ECCC, kurs angielskiego z certyfikatem TOEIC oraz doradztwo zawodowe.
Stypendium szkoleniowe
Uczestnicy są wynagradzani za regularną frekwencję na zajęciach stypendium w wysokości 50 zł za każdy dzień szkoleniowy.
Płatny staż zawodowy
Zapewniamy pośrednictwo pracy oraz płatny 3-miesięczny staż zawodowy w firmie informatycznej lub odpowiednim dziale.
Konferencje oraz catering
W ramach projektu organizujemy 2 inspirujące konferencje branżowe oraz zapewniamy smaczne wyżywienie na szkoleniach.
Weryfikacja kandydatów
Aktywizacja zawodowa
Specjalistyczne kursy IT
Staż zawodowy