WORK-ON - Włącz się na pracę w branży ICT - Junior Back-End Developer
Odkryj nowoczesne ścieżki kariery
Kurs na junior back-end developera

Back-End Developer

Najłatwiej Back-end wytłumaczyć, jako zaplecze aplikacji internetowych – wszystkie operacje, które są wykonywane po stronie serwera.

Rekrutacja zakończona

Krótko o kursie

Kurs zakłada naukę tworzenia profesjonalnych aplikacji internetowych zakodowanych w PHP, z wykorzystaniem aktualnych narzędzi, takich jak: HTML5, CSS3, MySQL, MongoDB. Naukę uzupelniają zagadnienia związane z architekturą MVC, narzędzia developerskie oraz praca grupowa (wersjonowanie GIT oraz metodologia SCRUM). Back-End Webdeveloperzy to bardzo pożądana grupa zawodowa na rynku pracy.

Dla kogo

Programista Back-End jest odpowiedzialny za architekturę, logikę systemu oraz odpowiedni przepływ informacji. Wymaga się od niego analitycznego myślenia, wysokich umiejętności technicznych oraz dokładności w kodowaniu. Nie ma znaczenia, czym zajmowałeś się wcześniej i jakie masz wykształcenie. Jeżeli masz talent, to przy odpowiednim zaangażowaniu w kurs możesz zmienić swoją drogę zawodową na lepszą.

Tabela efektów

Uczestnik projektu zna i rozumie:

 • podstawowe pojęcia związane z projektowaniem aplikacji internetowych
 • podstawowe metody, techniki i narzędzia programistyczne stosowane przy tworzeniu aplikacji internetowych
 • stron internetowych
 • poprawną strukturę strony internetowej napisanej przy pomocy języka HTML i CSS
 • podstawowe metody, techniki i narzędzia do opracowania grafiki wykorzystywanej na
  stronach internetowych
 • zasady działania protokołu HTTP
 • podstawy programowania w języku PHP
 • zasady działania baz danych MySQL i MongoDB
 • zasady działania systemu kontroli wersji GIT
 • strukturę i metody działania aplikacji opartej na architekturze MVC

Uczestnik projektu posiada umiejętności:

 • projektowania strony internetowej
 • programowania strony internetowej przy pomocy języka HTML i CSS
 • wykorzystania narzędzi developerskich
 • opracowania grafiki wykorzystywanej na stronach internetowych
 • wykorzystania możliwości protokołu HTTP
 • programowania w języku PHP na poziomie podstawowym
 • projektowania i obsługi baz danych MySQL i MongoDB
 • wykorzystania systemu kontroli wersji GIT
 • tworzenia aplikacji opartej na architekturze MVC

Jest gotów do:

 • działania zgodnie z obowiązującym prawem, standardami, procedurami i zasadami etyki zawodowej
 • dokonywania oceny jakości dostarczanych przez siebie usług
 • samodzielnego poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy
 • funkcjonowania w zespole projektowym

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin.

1.

HTML i CSS - przegląd możliwości

30

2.

Podstawy grafiki komputerowej

5

3.

HTTP - działanie protokołu

5

4.

PHP - programowanie aplikacji internetowych

50

5.

MySQL - tworzenie i zarządzanie bazami danych SQL

15

6.

MongoDB - zastosowania bazy danych noSQL

5

7.

GIT - system kontroli wersji

5

8.

Narzędzia developerskie

5

9.

MVC - tworzenie aplikacji opartej na architekturze MVC

20

10.

Warsztaty: Tworzenie projektu i własnej aplikacji internetowej

40

 

RAZEM

180

Specyfika

Tworzenie stron internetowych to dziedzina bardzo praktyczna i wymagająca ciągłej nauki, dlatego zajęcia prowadza praktycy, którzy pokazują jak sobie poradzić w świecie webdevelopera. Bardzo ważnym elementem programu szkolenia jest 40 godzin poświęcone na projektu aplikacji internetowej w metodyce SCRUM

3/4 osobowe grupy, pod opieką trenera, będą tworzyć realny produkt, którym uczestnicy będą mogli pochwalić się przed przyszłymi pracodawcami. Podczas konferencji podsumowującej, zespoły będą miały szanse zaprezentować efekty swojej pracy.

Miejsca pracy

Dbamy o uniwersalność absolwentów, tak, aby odnaleźli się w agencji reklamowej, firmie softwarowej, korporacji lub jako freelancerzy. Na rynku kujawsko-pomorskim rynku pracy jest prognozowany znaczny wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższego roku. Jak wynika z badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz badań własnych OSW kurs odpowiada na potrzeby lokalnego rynku pracy. Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu, które zostały ujęte jako dwa najbardziej deficytowe zawody w badania Rynek pracy pod lupą II autorstwa WUP. Oba zawody wyszczególnione w badaniu mogą być wykonywane przez Back-End Developerów.

Wypowiedzi osób zaangażowanych w udział w projekcie WORK-ON 2
Opinie o projekcie
Mateusz Lewandowski / absolwent WORK-ON
Mateusz Lewandowski
Absolwent
"Nie byłem daleko od webdeveloperki, ale brakowało mi doświadczania. Dzięki projektowi mogłem pokazać swoje umiejętności na stażu w uznanej agencji interaktywnej, co zaowocowało dobrze płatnym zatrudnieniem."
Konrad Kamiński / absolwent WORK-ON
Konrad Kamiński
Absolwent
"Robiłem w życiu wiele różnych rzeczy, ale żadna nie sprawiała mi tyle frajdy, co projektowanie aplikacji mobilnych. W projekcie poznałem podstawy, a obecnie jestem na stażu w KDR Solutions i uczę się projektować apki"
Erwin / absolwent WORK-ON
Erwin Bochnia
Absolwent
"Nie miałem sprecyzowanych planów na karierę zawodową, myślałem o projektowaniu gier... ułożyło się inaczej i nie żaluję. Na stażu byłem w firmie TKOMP i pracuję jako programista. Wszystkim niezdecydowanym polecam udział w projekcie."
szef Syneo.pl - Karol
Karol Chęciński
Trener, szef Syneo.pl
"Zaskoczył mnie rozmach z jakim jest zorganizowany projekt. Prowadziłem zajęcia z metodyki SCRUM, której używamy w mojej firmie. Udział w projekcie to dobry krok, żeby zacząć karierę w branży IT."
Udział w projekcie WORK-ON 30+ się opłaca
Rekrutacja zakończona
Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Wszelkie koszty pokrywają Fundusze Europejskie, a dodatkowo beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe na różnych etapach projektu.
Wartość merytoryczna
Warsztaty aktywizacyjne, kurs zawodowy ECCC, kurs angielskiego z certyfikatem TOEIC oraz doradztwo zawodowe.
Stypendium szkoleniowe
Uczestnicy są wynagradzani za regularną frekwencję na zajęciach stypendium w wysokości 50 zł za każdy dzień szkoleniowy.
Płatny staż zawodowy
Zapewniamy pośrednictwo pracy oraz płatny 3-miesięczny staż zawodowy w firmie informatycznej lub odpowiednim dziale.
Konferencje oraz catering
W ramach projektu organizujemy 2 inspirujące konferencje branżowe oraz zapewniamy smaczne wyżywienie na szkoleniach.
Weryfikacja kandydatów
Aktywizacja zawodowa
Specjalistyczne kursy IT
Staż zawodowy