WORK-ON - Włącz się na pracę w branży ICT - Menedżer sprzedaży usług IT
Odkryj nowoczesne ścieżki kariery
Kurs menadżera sprzedaży usług IT

Menadżer sprzedaży usług IT - 180h

Jeżeli preferujesz pracę z ludźmi, potrafisz organizować czas i nie masz problemów z komunikacją, to ten kurs jest dla Ciebie.

Rekrutacja zakończona

Krótko o kursie

Kurs jest przygotowany dla osób, których poziom umiejętności technicznych ustępują kompetencjom społecznym i organizacyjnym. Przygotowuje do pracy na stanowiskach: sales managera, account managera, project managera oraz wdrożeniowca.y.

Dla kogo

Kurs jest dedykowany osobom, które mają już doświadczenie w zarządzaniu, marketingu, sprzedaży lub obsłudze klienta. Dzięki udziałowi w kursie nauczą się nowych narzędzi oraz będą mogły startować na wyższe stanowiska niz do tej pory. Absolwent Łączy kompetencje osoby odpowiedzialnej za promocję, sprzedaż i IT. Może funkcjonować zarówno w zespołach firmowych jak i indywidualnie.

Tabela efektów

Uczestnik projektu zna i rozumie:

 • podstawowe pojęcia związane ze sprzedażą w branży IT
 • podstawowe metody, techniki i narzędzia do tworzenia skutecznej komunikacji sprzedażowej
 • podstawowe metody, techniki i narzędzia do opracowania kampanii w mediach społecznościowych
 • zagadnienia związane analityką webową
 • zasady konwersji i analityki webowej
 • metody mierzenia skuteczności działań w Social Media
 • zagadnienia i techniki związane z pozycjonowaniem witryn internetowych
 • popularne systemy zarządzania treścią (CMS)
 • Wskaźniki sukcesu oraz sposoby ich mierzenia dla produktów informatycznych

Uczestnik projektu posiada umiejętności:

 • Rozszerzonej sprzedaży (cross-selling, up-selling)
 • posługiwania się narzędziami do marketingu internetowejgo
 • tworzenia kampanii w mediach społecznościowych
 • analizowania efektów działań sprzedażowych w Social Media
 • zarządzania analityką webową w oparciu o Google Analytics
 • tworzenie kampanii marketingowych opartych na Google Adwords
 • pozycjonowania witryn internetowych
 • administrowania popularnymi platformami CMS
 • zarządzania sklepem internetowym
 • zarządzania projektem
 • opracowywania KPI oraz ich raportowania
 • pracy z zespołem informatycznym

Jest gotów do:

 • działania zgodnie z obowiązującym prawem, standardami, procedurami i zasadami etyki zawodowej
 • dokonywania oceny jakości dostarczanych przez siebie usług
 • samodzielnego poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy
 • funkcjonowania w zespole projektowym

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin.

1

Podstawy zarządzania sprzedażą w branży IT

30

 

Typy sprzedaży

10

 

Pięć etapów procesu sprzedaży

10

 

Techniki zwiększania wartości projektu  (cross-selling, up-selling)

10

2

Efektywność zarządzania sprzedażą internetową

40

 

Podstawy analityki webowej - przegląd narzędzi

10

 

Podstawy pozycjonowania stron internetowych

10

 

Podstawy marketingu internetowego

20

3

Social Media

30

 

Tworzenie dopasowanych treści

10

 

Zarządzanie kampaniami reklamowymi w sieciach społecznościowych

10

 

Mierzenie skuteczności działań komunikacyjnych

10

4

Tworzenie platform sprzedażowych

30

 

Popularne systemy CMS

15

 

Sklepy internetowe - wizualizacja produktu

15

5

Zarządzanie projektem IT

20

 

Metodyki zarządzania projektem

5

 

Określanie celów, praca nad KPI

5

 

Raportowanie i wnioskowanie

5

 

Zarządzanie czasem

5

6

Warsztat - tworzenie kampanii sprzedażowo-marketingowej

30

 

RAZEM

180

Warsztaty końcowe i konferencja

Ostatnie 30h kursu jest poświęcone na warsztaty stworzenia własnej kampanii sprzedażowo-marketingowej. Dotychczasowa grupa zostaje podzielona na mniejsze zespoły, które będą pracowały z klientem nad rzeczywistą kampanią.

Pod opieką trenera, będą tworzyć realny produkt, którym uczestnicy będą mogli pochwalić się przed przyszłymi pracodawcami. Podczas konferencji podsumowującej, zespoły będą miały szanse zaprezentować efekty swojej pracy.

Miejsca pracy

Absolwenci kursu Menadżer sprzedaży usług IT są przygotowywani do pracy w agencjach interaktywnych, software house'ach oraz firmach wykorzystujących sprzedaż internetową w swojej działalności. Specjalizacja w określonej dziedzinie, np. social media lub adwords pozwoli również aplikować na specjalistyczne stanowiska w zespołach odpowiedzialnych za projekty w dużych firmach i korporacjach.

Jak wynika z oficjalnych badań Barometr Zawodów (www.barometrzawodow.pl) zawody takie jaie: administratorzy stron internetowych; analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych oraz przedstawiciele handlowi są deficytowe w województwie kujawsko-pomorskim. Każdy z nich może wykonywać absolwent kursu w projekcie WORK-ON 30+

Udział w projekcie WORK-ON 30+ się opłaca
Rekrutacja zakończona
Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Wszelkie koszty pokrywają Fundusze Europejskie, a dodatkowo beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe na różnych etapach projektu.
Wartość merytoryczna
Warsztaty aktywizacyjne, kurs zawodowy ECCC, kurs angielskiego z certyfikatem TOEIC oraz doradztwo zawodowe.
Stypendium szkoleniowe
Uczestnicy są wynagradzani za regularną frekwencję na zajęciach stypendium w wysokości 50 zł za każdy dzień szkoleniowy.
Płatny staż zawodowy
Zapewniamy pośrednictwo pracy oraz płatny 3-miesięczny staż zawodowy w firmie informatycznej lub odpowiednim dziale.
Konferencje oraz catering
W ramach projektu organizujemy 2 inspirujące konferencje branżowe oraz zapewniamy smaczne wyżywienie na szkoleniach.
Weryfikacja kandydatów
Aktywizacja zawodowa
Specjalistyczne kursy IT
Staż zawodowy