WORK-ON - Włącz się na pracę w branży ICT - Cisco CCNA
Odkryj nowoczesne ścieżki kariery

Cisco CCNA

Kurs CCNA (Cisco Certified Network Associate) 5.0 Routing and Switching jest podstawowym kursem przeznaczonym dla osób rozpoczynających naukę technologii i protokołów w nowoczesnych sieciach IT.

Kurs nie wymaga wiedzy technicznej i został zaprojektowany, aby uczestnicy stopniowo poznawali protokoły budując sieć Internet na przykładzie ćwiczeń praktycznych wykonywanych na ruterach oraz przełącznikach Cisco. Nie jest wymagana wiedzy początkowa z zakresu sieci komputerowych a jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie popularnych aplikacji Windows oraz wykorzystania www.

Dla kogo?

Kurs CCNA 5.0 przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę w obszarze sieci na stanowiskach: operatorów sieci, junior engineer, junior network administrator oraz w szeroko rozumianym nadzorze i monitoringu sieci Internetowych.

Szkolenie CCNA jest doskonałą okazją do zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zmiany ścieżki kariery lub przebranżowienia się.

Efekty

1. Wiedza

2. Umiejętności

3. Kompetencje personalne i społeczne

Uczestnik projektu zna i rozumie:

 • typy i podział sieci komputerowych,
 • dobór mediów transmisyjnych oraz technologii dla sieci LAN
 • koncepcje adresacji protokołu IPv4 oraz IPv4
 • idee stosowania sieci VLAN w sieciach Ethernet
 • potrzebę stosowania trasowania (routingu) w sieciach IP
 • różnice miedzy routingiem dynamicznym i statycznym
 • działanie następujących protokołów routingu: RIP, OSPF, EIGRP
 • różnice wersji protokołów RIPv1 i RIPv2 oraz OSPFv2 i OSPFv3
 • potrzebę i sposoby wdrażania mechanizmów NAT i DHCP
 • przyczyny i źródła zagrożeń sieci komputerowych
 • metody implementacji list kontroli dostępu – ACL
 • podstawowe metody zwiększenia bezpieczeństwa sieci komputerowych
 • koncepcje działania sieci WAN na przykładzie technologii Frame Relay.

Uczestnik projektu posiada umiejętności:

 • przygotowania kable sieciowego UTP cat.5 (tzw. patchcord)
 • konfiguracji przełączników sieciowych Catalyst z systemem IOS
 • projektowania sieci LAN
 • wdrażania koncepcji VLAN w średniej wielkości sieci lokalnej
 • projektowania adresacji IPv4 dla sieci korporacyjnej z uwzględnieniem rozwoju
 • konfiguracji routingu między VLAN’ami
 • konfiguracji następujących protokołów routingu: RIP, OSPF, EIGRP
 • implementacji mechanizmów NAT i DHCP w sieciach prywatnych
 • uruchomienia sieci bezprzewodowej dla małej i średniej sieci
 • projektowania i konfiguracji standardowych i rozszerzonych list kontroli dostępu ACL
 • podstawowej konfiguracji mechanizmów bezpieczeństwa dla sieci Ethernet
 • konfiguracji rutera brzegowego do obsługi kanałów PVC w technologii Frame Relay
 • sporządzania kopii bezpieczeństwa systemów operacyjnych IOS oraz plików konfiguracyjnych ruterów i przełączników Cisco.

Jest gotów do:

 • czytania dokumentacji technicznej w języku angielskim
 • interakcji z uczestnikami szkolenia w celu realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, które realizowane są w zespołach trzyosobowych
 • pracy w grupach celem kolektywnego rozwiązania problemów technicznych
 • samodzielnego poszukiwania rozwiązań w ogólnie dostępnych źródłach np.: portalach branżowych, forach dyskusyjnych etc.
 • samodzielnego uczenia się oraz autonomicznego poszukiwania źródeł wiedzy
 • odgrywania roli lidera lub członka zespołu projektowego
 • działania zgodnie z etyką administratora sieci, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i poufność danych zarządzanej sieci.

Program

Kurs CCNA 5.0 składa się z 4 części zwanych semestrami, które obejmują następujące zagadnienia:

typy i podział sieci, media stosowane w sieciach, podstawy przełączania w sieci LAN, sieci VLAN oraz trakty, sieci bezprzewodowe, adresacja IPv4 oraz IPv6, ruting między sieciami, protokoły rutingu: RIP, EIGRP, OSPF jedno- i wieloobszarowy, wyznaczanie tras pakietów IP, technologie sieci rozległych: Frame Relay, NAT, DHCP, zarządzanie i konfiguracja urządzeń z systemem IOS, zabezpieczanie urządzeń sieciowych, tunele VPN, listy kontroli dostępu ACL, wdrażanie polityki bezpieczeństwa sieci.

Miejsca pracy

Kompetencje dostarczone w trakcie kursi są bardzo  poszukiwane na runku pracy, zatem solidna realizacja kursu oraz znajomość języka angielskiego dają gwarancję zatrudnienia na runku pracy województwa kujawsko-pomorskiego oraz na ternie Polski lub za granicą. Przykładowe miejsca pracy to: Atos, Nokia, Łączpol, TelDat, BSB, Intel (Gdańsk), IBM (Wrocław), e-Pulpit, Orange.

Udział w projekcie WORK-ON 30+ się opłaca
Rekrutacja zakończona
Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Wszelkie koszty pokrywają Fundusze Europejskie, a dodatkowo beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe na różnych etapach projektu.
Wartość merytoryczna
Warsztaty aktywizacyjne, kurs zawodowy ECCC, kurs angielskiego z certyfikatem TOEIC oraz doradztwo zawodowe.
Stypendium szkoleniowe
Uczestnicy są wynagradzani za regularną frekwencję na zajęciach stypendium w wysokości 50 zł za każdy dzień szkoleniowy.
Płatny staż zawodowy
Zapewniamy pośrednictwo pracy oraz płatny 3-miesięczny staż zawodowy w firmie informatycznej lub odpowiednim dziale.
Konferencje oraz catering
W ramach projektu organizujemy 2 inspirujące konferencje branżowe oraz zapewniamy smaczne wyżywienie na szkoleniach.
Weryfikacja kandydatów
Aktywizacja zawodowa
Specjalistyczne kursy IT
Staż zawodowy