Baza Usług Rozwojowych

Nasze szkolenia są wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Dzięki temu Pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie na szkolenie siebie lub swoich pracowników do 80% wartości kosztów. Wnioski o dofinansowanie składa się do odpowiedniej instytucji w danym województwie, w którym Pracodawca posiada swoją siedzibę. Np. dla woj. kujawsko-pomorskiego jest to Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Zobacz listę naszych szkoleń w BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki z KFS rozdzielane są przez Powiatowe Urzędy Pracy, w powiecie w którym Pracodawca posiada swoją siedzibę. Możliwe jest sfinansowanie do 100% wartości szkolenia, a środki dostępne są cyklicznie.

Pożyczki na kształcenie

Ministerialny program Inwestuj w rozwój to nieoprocentowana pomoc zwrotna, która pozwala na rozbicie kosztów szkolenia na bardzo niskie raty. Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów. Spłacana jest w równych miesięcznych ratach. Istnieje możliwość umorzenia 20–25% kwoty pożyczki. Więcej na www.inwestujwrozwoj.pl

Płatność w ratach

Aby ułatwić sfinansowanie szkolenia z własnych środków, umożliwiamy płatność za kurs w ratach. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły.