Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz osób młodych

WORK-ON IV: Informatyczna Akademia Osób Młodych

Włącz się na pracę w branży IT

Wróć do podstawowej wersji serwisu

Spis treści

Informacje o projekcie.

Grupa docelowa.

Jak się zapisać.

 1. KROK 1 - FORMALNOŚCI
 2. KROK 2 - TEST POTENCJAŁU
 3. KROK 3- POZNAJMY SIĘ

Nowoczesne ścieżki kariery

 1. TESTER APLIKACJI WEBOWYCH I MOBILNYCH
 2. WEBDEVELOPER
 3. MARKETING INTERNETOWY

Fiszka o projekcie.

 1. CELE PROJEKTU
 2. PLANOWANE EFEKTY
 3. WARTOŚĆ PROJEKTU

ETAPY REKRUTACYJNE

 1. REGULAMIN
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 3. TESTY I ROZMOWA

Kontakt

Informacje o projekcie

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, warsztat aktywizacji zawodowej, 1 z 3 szkoleń zawodowych potwierdzonych powszechnie rozpoznawalnym Certyfikatem, kurs branżowego języka angielskiego (TOEIC) oraz staż zawodowy

KORZYŚCI FINANSOWE

W trakcie części szkoleniowej uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe (zależne od frekwencji), a następnie zapewniamy płatny staż zawodowy w jednej z wiodących firm informatycznych w regionie.

Grupa docelowa

OSOBY MŁODE BIERNE ZAWODOWO

Osoby w wieku 18-29 lat, niepracujące, nieuczące się w trybie dziennym lub stacjonarnym z województwa kujawsko-pomorskiego.

NIE PRACUJE

Uczestnik projektu nie może być zatrudniony. Jeżeli posiada status bezrobotnego w Urzędzie Pracy, to powinien go zawiesić przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

NIE KSZTAŁCI SIĘ

Uczestnik nie może uczestniczyć w nauce w trybie szkolnym dziennym oraz być studentem stacjonarnym. Nie dotyczy uczniów zaocznych i wieczorowych oraz studentów niestacjonarnych.

NIE SZKOLI SIĘ

Kandydat do projektu nie może korzystać ze szkoleń i kursów realizowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Jak się zapisać

KROK 1 - FORMALNOŚCI

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Aby przystąpić do projektu należy prawidłowo uzupełnić formularz zgłoszeniowy i spełniać kryteria dostępu. W razie kłopotów z jego uzupełnieniem, służymy pomocą.

KROK 2 - TEST POTENCJAŁU

OCENA MERYTORYCZNA

Po przejściu etapu oceny formalnej chcemy sprawdzić obecny stan wiedzy informatycznej, poziom języka angielskiego, ponadto przeprowadzimy test kompetencji społecznych i predyspozycji zawodowych.

KROK 3- POZNAJMY SIĘ

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Jeżeli nie ma żadnych przeszkód formalnych i merytorycznych, zapraszamy na rozmowę z doradcą zawodowym, który pomoże dopasować ścieżkę rozwoju w projekcie WORK-ON.

W celu przystąpienia do projektu, należy zapoznać się z wymaganiami regulaminowymi. Uzupełnić formularz zgłoszeniowy, na którego podstawie zapraszamy do kolejnych kroków. Ocena merytoryczna oraz rozmowa jest zwieńczeniem procesu rekrutacyjnego. Zapraszamy!

Nowoczesne ścieżki kariery

TESTER APLIKACJI WEBOWYCH I MOBILNYCH

Tester to osoba, która szuka problemów w funkcjonowaniu aplikacji. Najczęściej pracuje w zespole odpowiedzialnym za jakość produktów informatycznych.

To zawód ściśle współpracujący z programistami, analitykami. Do zadań osoby na stanowisku tester aplikacji należą planowanie, projektowanie, pisanie scenariuszy testowych, a także ich wykonanie. Podczas testów śledzi występowanie ewentualnych błędów, dokumentuje je, a także sprawia kontrolę nad ich usuwaniem.

WEBDEVELOPER

Kompleksowy kurs webdevelopera jest dedykowany osobom, które stawiają pierwsze kroki jako programiści aplikacji internetowych.

Kurs zawiera w sobie zagadnienia zarówno z front-endu jak i z back-endu, żeby uczestnicy elastycznie mogli odnaleźć swoją drogą jako przyszli programiści. W ramach intensywnego treningu uczestnicy poznają technologie Front-endowe: HTML/CSS, Bootstrap, Javascript, jQuery. W części back-endowej jest to: PHP, MySQL, architektura MVC. Ponadto praca w oparciu o repozytoria GIT oraz metodologie pracy grupowej SCRUM.

MARKETING INTERNETOWY

Kurs nowoczesnych narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez agencje reklamowe i digitalowe oraz samodzielnie przez firmy i freelancerów.

Na kursie nauczysz się jak profesjonalnie wykorzystywać narzędzia social media, prowadzić kampanię Adwords, poznasz zagadnienia content marketingu oraz odbędziesz warsztaty copywritingu. Specjalistyczna wiedza wynikająca z połączenia wszystkich wymienionych kanałów marketingowych oraz analizy dostarczonych danych to jedna z najbardziej deficytowych umiejętności na rynku pracy.

Fiszka o projekcie

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 36 osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, nieposiadających doświadczenia zawodowego, oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy.

PLANOWANE EFEKTY

Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w planowanej ścieżce wsparcia, tj. doradztwie zawodowym, warsztatach Aktywny na rynku pracy, kursie zawodowym zakończonym powszechnie rozpoznawalnym certyfikatem, kursie branżowego języka angielskiego z certyfikatem TOEIC oraz płatnym stażu zawodowym. Minimum 17 osób z 36 zdobędzie zatrudnienie w branży IT.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2018-06-30

Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój

Numer naboru: POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17

Łączna wartość: 537 913,05 zł, z czego 91,89% pochodzi ze środków europejskich, 3,11% z dotacji celowej oraz 5% wkładu własnego.

Dofinansowanie na uczestnika: 14 942,03 zł przy pełnym wykorzystaniu wsparcia w ramach projektu.

ETAPY REKRUTACYJNE

1. REGULAMIN

Dokładnie zapoznaj się z Regulaminem projektu, w którym szczegółowo opisane są warunki rekrutacji oraz możliwości jakie daje udział w projekcie WORK-ON.

POBIERZ: Regulamin projektu (.pdf)

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uzupełnij Formularz zgłoszeniowy, a następnie:

- dostarcz go osobiście do Biura Projektu

- wyślij pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu)

- wyślij faksem na numer 52 373 36 89

- prześlij mailem na odres: projekt@osw.bydgoszcz.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń:

POBIERZ: Formularz zgłoszeniowy do edycji (.docx)

POBIERZ: Formularz zgłoszeniowy do druku (.pdf)

3. TESTY I ROZMOWA

Następnie odbędzie się ocena formalna wniosków. Otrzymasz informację czy spełniasz wszystkie wymagania formalne i zostaniesz zaproszony na testy wstępne oraz rozmowę kwalifikacyjną, które odbędą się w terminie:

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata

Karpacka 54

85-164 Bydgoszcz

tel./faks 52 373 36 89,

kom. 517 764 644,

e-mail: projekt@osw.bydgoszcz.pl

www.work-on.pl

www.osw.bydgoszcz.pl

NIP: 953-171-49-03

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00