Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz osób młodych

WORK-ON 3: aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych biernych zawodowo w branży IT

Włącz się na pracę w branży IT

Wróć do podstawowej wersji serwisu

Spis treści

Informacje o projekcie.

Grupa docelowa.

Jak się zapisać.

 1. KROK 1 - FORMALNOŚCI
 2. KROK 2 - TEST POTENCJAŁU
 3. KROK 3- POZNAJMY SIĘ

Nowoczesne ścieżki kariery

 1. CISCO CCNA
 2. FRONT-END DEVELOPER
 3. BACK-END DEVELOPER

Fiszka o projekcie.

 1. CELE PROJEKTU
 2. PLANOWANE EFEKTY
 3. WARTOŚĆ PROJEKTU

ETAPY REKRUTACYJNE

 1. REGULAMIN
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 3. TESTY I ROZMOWA

Kontakt

Informacje o projekcie

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, warsztat aktywizacji zawodowej, 1 z 3 szkoleń zawodowych potwierdzonych powszechnie rozpoznawalnym Certyfikatem, kurs branżowego języka angielskiego (TOEIC) oraz staż zawodowy

KORZYŚCI FINANSOWE

W trakcie części szkoleniowej uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe (zależne od frekwencji), a następnie zapewniamy płatny staż zawodowy w jednej z wiodących firm informatycznych w regionie.

Grupa docelowa

OSOBY MŁODE BIERNE ZAWODOWO

Osoby w wieku 18-29 lat, niepracujące, nieuczące się w trybie dziennym lub stacjonarnym z województwa kujawsko-pomorskiego.

NIE PRACUJE

Uczestnik projektu nie może być zatrudniony. Jeżeli posiada status bezrobotnego w Urzędzie Pracy, to powinien go zawiesić przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

NIE KSZTAŁCI SIĘ

Uczestnik nie może uczestniczyć w nauce w trybie szkolnym dziennym oraz być studentem stacjonarnym. Nie dotyczy uczniów zaocznych i wieczorowych oraz studentów niestacjonarnych.

NIE SZKOLI SIĘ

Kandydat do projektu nie może korzystać ze szkoleń i kursów realizowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Jak się zapisać

KROK 1 - FORMALNOŚCI

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Aby przystąpić do projektu należy prawidłowo uzupełnić formularz zgłoszeniowy i spełniać kryteria dostępu. W razie kłopotów z jego uzupełnieniem, służymy pomocą.

KROK 2 - TEST POTENCJAŁU

OCENA MERYTORYCZNA

Po przejściu etapu oceny formalnej chcemy sprawdzić obecny stan wiedzy informatycznej, poziom języka angielskiego, ponadto przeprowadzimy test kompetencji społecznych i predyspozycji zawodowych.

KROK 3- POZNAJMY SIĘ

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Jeżeli nie ma żadnych przeszkód formalnych i merytorycznych, zapraszamy na rozmowę z doradcą zawodowym, który pomoże dopasować ścieżkę rozwoju w projekcie WORK-ON.

W celu przystąpienia do projektu, należy zapoznać się z wymaganiami regulaminowymi. Uzupełnić formularz zgłoszeniowy, na którego podstawie zapraszamy do kolejnych kroków. Ocena merytoryczna oraz rozmowa jest zwieńczeniem procesu rekrutacyjnego. Zapraszamy!

Nowoczesne ścieżki kariery

CISCO CCNA

Kurs CCNA (Cisco Certified Network Associate) jest podstawowym kursem przeznaczonym dla osób rozpoczynających naukę technologii i protokołów nowoczesnych sieciach IT.

Kurs nie wymaga wiedzy technicznej i został zaprojektowany, aby uczestnicy stopniowo poznawali protokoły oraz ich implementację w urządzeniach Cisco. Nie jest wymagana wiedzy początkowa z zakresu sieci komputerowych a jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie popularnych aplikacji Windows.

FRONT-END DEVELOPER

Programiści Front-End mają za zadanie zaprojektować i zakodować stronę atrakcyjną wizualnie i łatwą w obsłudze dla użytkownika.

Kurs zakłada naukę tworzenia profesjonalnych aplikacji internetowych z wykorzystaniem aktualnych narzędzi, takich jak: HTML5, CSS3, Bootstrap 3 i 4, Javascript, jQuery, Angular.js, CMSy: Wordpress, Joomla i Prestashop. Naukę uzupelniają zagadnienia związane z projektowaniem, narzędzia developerskie oraz praca grupowa (wersjonowanie GIT oraz metodologia SCRUM). Webdeveloperzy to bardzo pożądana grupa zawodowa na rynku pracy.

BACK-END DEVELOPER

Najłatwiej Back-end wytłumaczyć, jako zaplecze aplikacji internetowych – wszystkie operacje, które są wykonywane po stronie serwera.

Kurs zakłada naukę tworzenia profesjonalnych aplikacji internetowych zakodowanych w PHP, z wykorzystaniem aktualnych narzędzi, takich jak: HTML5, CSS3, MySQL, MongoDB. Naukę uzupelniają zagadnienia związane z architekturą MVC, narzędzia developerskie oraz praca grupowa (wersjonowanie GIT oraz metodologia SCRUM). Back-End Webdeveloperzy to bardzo pożądana grupa zawodowa na rynku pracy.

Fiszka o projekcie

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 36 osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, nieposiadających doświadczenia zawodowego, oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy.

PLANOWANE EFEKTY

Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w planowanej ścieżce wsparcia, tj. doradztwie zawodowym, warsztatach Aktywny na rynku pracy, kursie zawodowym zakończonym powszechnie rozpoznawalnym certyfikatem, kursie branżowego języka angielskiego z certyfikatem TOEIC oraz płatnym stażu zawodowym. Minimum 17 osób z 36 zdobędzie zatrudnienie w branży IT.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Okres realizacji projektu: od: 2017-05-01 do: 2018-03-31

Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój

Numer naboru: POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16

Łączna wartość: 535 581,0 zł, z czego 91,89% pochodzi ze środków europejskich, 3,11% z dotacji celowej oraz 5% wkładu własnego.

Dofinansowanie na uczestnika: 14 877,25 zł przy pełnym wykorzystaniu wsparcia w ramach projektu.

ETAPY REKRUTACYJNE

1. REGULAMIN

Dokładnie zapoznaj się z Regulaminem projektu, w którym szczegółowo opisane są warunki rekrutacji oraz możliwości jakie daje udział w projekcie WORK-ON.

POBIERZ: Regulamin projektu (.pdf)

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uzupełnij Formularz zgłoszeniowy, a następnie:

- dostarcz go osobiście do Biura Projektu

- wyślij pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu)

- wyślij faksem na numer 52 373 36 89

- prześlij mailem na odres: projekt@osw.bydgoszcz.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń:

POBIERZ: Formularz zgłoszeniowy do edycji (.docx)

POBIERZ: Formularz zgłoszeniowy do druku (.pdf)

3. TESTY I ROZMOWA

Następnie odbędzie się ocena formalna wniosków. Otrzymasz informację czy spełniasz wszystkie wymagania formalne i zostaniesz zaproszony na testy wstępne oraz rozmowę kwalifikacyjną, które odbędą się w terminie:

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata

Karpacka 54

85-164 Bydgoszcz

tel./faks 52 373 36 89,

kom. 517 764 644,

e-mail: projekt@osw.bydgoszcz.pl

www.work-on.pl

www.osw.bydgoszcz.pl

NIP: 953-171-49-03

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00