WORK-ON - Włącz się na pracę w branży ICT - WORK-ON2 - aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych
WORK-ON - Włącz się na pracę w branży IT

Informacje o projekcieCo możesz osiągnąć przystępując do projektuKto może uczestniczyć? Dedykowana grupa docelowaJak się zapisać?Kryteria oraz wymagania wstępne

Informacje o projekcieAktywizacja zawodowa w najszybciej rozwijającej się branży IT.
Tytuł projektu: WORK-ON IV: Informatyczna Akademia Osób Młodych
Profesjonalne przygotowanie zawodowe Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, warsztat aktywizacji zawodowej, 1 z 3 informatycznych szkoleń zawodowych potwierdzonych powszechnie rozpoznawalnym Certyfikatem, kurs branżowego języka angielskiego (TOEIC) oraz staż zawodowy.
Korzyści finansoweW trakcie części szkoleniowej uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe (zależne od frekwencji), a następnie zapewniamy płatny staż zawodowy w jednej z wiodących firm informatycznych w regionie.

Grupa docelowaOsoby młode bierne zawodowo
Osoby w wieku 18-29 lat, nie pracujące, nie uczące się w trybie dziennym lub stacjonarnym z województwa kujawsko-pomorskiego.
Nie pracujeUczestnik/a w trakcie projektu nie może pracować. Jeżeli posiada status bezrobotnego w Urzędzie Pracy, to powinien wyrejestrować się z urzędu przed złożeniem formularza.
Nie kształci sięUczestnik/a nie może uczestniczyć w nauce w trybie szkolnym dziennym oraz być studentem stacjonarnym. Nie dotyczy uczniów zaocznych i wieczorowych oraz studentów niestacjonarnych.
Nie szkoli sięKandydat/ka do projektu nie może korzystać ze szkoleń i kursów realizowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Krok 1Formalności
Formularz rekrutacyjny
Aby przystąpić do projektu należy prawidłowo uzupełnić formularz zgłoszeniowy i spełniać kryteria dostępu. W razie kłopotów z jego uzupełnieniem, służymy pomocą.
Krok 2Test potencjału
Ocena merytoryczna
Po przejściu etapu oceny formalnej chcemy sprawdzić obecny stan wiedzy informatycznej, poziom języka angielskiego, ponadto przeprowadzimy test kompetencji społecznych i predyspozycji zawodowych.
Krok 3Poznajmy się
Rozmowa kwalifikacyjna
Jeżeli nie ma żadnych przeszkód formalnych i merytorycznych, zapraszamy na rozmowę z doradcą zawodowym, który pomoże dopasować ścieżkę rozwoju w projekcie WORK-ON.
W celu przystąpienia do projektu, należy zapoznać się z wymaganiami regulaminowymi. Uzupełnić formularz zgłoszeniowy, na którego podstawie zapraszamy do kolejnych kroków. Ocena merytoryczna oraz rozmowa jest zwieńczeniem procesu rekrutacyjnego. Zapraszamy!

Aktualne specjalistyczne kursy IT!
NIEWAŻNE KIM BYŁEŚ/AŚ, SKORO MOŻESZ ZOSTAĆ:
Kurs marketingu internetowego w projekcie WORK-ON
Marketing internetowy
- rekrutacja zamknięta
Kurs nowoczesnych narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez agencje reklamowe i digitalowe oraz samodzielnie przez firmy i freelancerów.

Na kursie nauczysz się jak profesjonalnie wykorzystywać narzędzia social media, prowadzić kampanię Adwords, poznasz zagadnienia content marketingu oraz odbędziesz warsztaty copywritingu. Specjalistyczna wiedza wynikająca z połączenia wszystkich wymienionych kanałów marketingowych oraz analizy dostarczonych danych, to jedna z najbardziej deficytowych umiejętności na rynku pracy.

Kurs dla początkujących webdeveloperów WORK-ON
Webdeveloper
- rekrutacja zamknięta
Kompleksowy kurs webdevelopera jest dedykowany osobom, które stawiają pierwsze kroki jako programiści aplikacji internetowych.

W ramach intensywnego treningu uczestnicy poznają technologie Front-endowe: HTML/CSS, Bootstrap, Javascript, jQuery.

W części back-endowej jest to: PHP, MySQL, architektura MVC. Ponadto praca w oparciu o repozytoria GIT oraz metodologie pracy grupowej SCRUM.

Testowanie aplikacji w projekcie WORK-ON
Tester aplikacji webowych i mobilnych
- rekrutacja zamknięta
Tester to osoba, która szuka problemów w funkcjonowaniu aplikacji. Najczęściej pracuje w zespole odpowiedzialnym za jakość produktów informatycznych.

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, a niekoniecznie posiadasz wyształcenie z tym związane, to tester może być dobrym wyborem.

Pełna oferta szkoleniowa
Pozostałe kursy IT!
Kurs CCNA (Cisco Certified Network Associate) jest podstawowym kursem przeznaczonym dla osób rozpoczynających naukę technologii i protokołów nowoczesnych sieciach IT.

Kurs nie wymaga wiedzy technicznej i został zaprojektowany, aby uczestnicy stopniowo poznawali protokoły oraz ich implementację w urządzeniach Cisco. Nie jest wymagana wiedzy początkowa z zakresu sieci komputerowych a jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie popularnych aplikacji Windows.

W dużym uproszczeniu Front-end to ta część strony lub aplikacji webowej, która jest wyświetlana w przeglądarce.

Programiści Front-End mają za zadanie zaprojektować i zakodować stronę atrakcyjną wizualnie i łatwą w obsłudze dla użytkownika. Front end developerzy powinni posiadać zmysł estetyczny, umieć rozwiązywać problemy i lubić eksperymentować.

Uczestnicy poznają takie technologie jak: HTML, CSS, Bootstrap, JS, jQuery, Angular, CMSy.

Najłatwiej Back-end wytłumaczyć, jako zaplecze aplikacji internetowych – wszystkie operacje, które są wykonywane po stronie serwera.

Programista Back-End jest odpowiedzialny za architekturę, logikę systemu oraz odpowiedni przepływ informacji. Wymaga się od niego analitycznego myślenia, wysokich umiejętności technicznych oraz dokładności w kodowaniu.

Uczestnicy poznają takie technologie jak: HTML, CSS, PHP, MySQL, architektura MVC i inne.

Formy wsparcia
Uczestnicy projektu dzięki serii działań nakierowanych na wzrost kompetenecji oraz poprawę statusu zawodowego osiągną cel jakim jest zatrudnienie i niezależność finansowa.
Doradztwo zawodowe
Dzięki spotkaniu z doradcą zostanie zbadany potencjał uczestników oraz zostanie określony Indywidualny Plan Działania, zgodny z predyspozycjami.
Aktywny na rynku pracy
W ramach warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę nt. rynku pracy, przedsiębiorczości, trening rozmów kwalifikacyjnych oraz narzędzi skutecznej aplikacji do pracy.
Kurs zawodowy
W ramach projektu oferujemy 3 specjalistyczne szkolenia zawodowe dopasowane do zawodów deficytowych lokalnego rynku pracy.
Respektowana certyfikacja
Kurs zawodowy kończy się Europejskim Certyfikatem Kompetencji Informatycznych (ECCC).
Kurs angielskiego (TOEIC)
Intensywny kurs branżowego języka angielskiego zostanie potwierdzony certyfikatem znajomości języka angielskiego w środowisku pracy - TOEIC.
Płatny staż zawodowy
Wszyscy uczestnicy odbywają płatny staż zawodowy w firmie informatycznej lub na stanowisku związanym z ICT.
Dane
Jak wygląda work-on IV w liczbach
36
Uczestników projektu
328
Godzin szkoleniowych
50
zł dziennego stypendium szkoleniowego
1000
zł stypendium stażowego
Co wyróżnia nasz projekt?
Doświadczenie i skuteczność zatrudnieniowa
Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy od 1998r. czerpie doświadczenie w organizacji wszelkich form edukacji nastawionej na efektywność zatrudnieniową. Ostatnie projekty z cyklu "WORK-ON" okazały się na tyle skuteczne, że postanowiliśmy uruchomić IV edycję. Tak jak ostatnio, wspieramy zawodowo osoby młode w wieku 18-29 lat. W ubiegłych latach spełniliśmy z nawiązką wskaźniki zatrudnieniowe (70%). W tej edycji WORK-ON IV zapewni umowę o pracę min. 40% absolwentów projektu!

Udział w projekcie to szansa na zmianę swojego profilu zawodowego na opłacalny. W branży IT liczą się kompetencje oraz doświadczenie. Jedno i drugie zapewnia udział w projekcie WORK-ON. Kompetencje uczestnicy nabywają na specjalistycznych kursach potwierdzonych rozpoznawalnym certyfikatem, natomiast doświadczenie można zdobyć w ramach płatnego stażu zawodowego. Naszym zadaniem jest dopilnować, żeby absolwenci rozwinęli swój potencjał i podjęli pracę w branży IT.
Robert Szarata
Konsultant edukacyjny
Udział w projekcie WORK-ON IV się opłaca
Rekrutacja od 4 września do 2 października 2017r.
Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Wszelkie koszty pokrywają Fundusze Europejskie, a dodatkowo beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe na różnych etapach projektu.
Wartość merytoryczna
Warsztaty aktywizacyjne, kurs zawodowy ECCC, kurs angielskiego z certyfikatem TOEIC oraz doradztwo zawodowe.
Stypendium szkoleniowe
Uczestnicy są wynagradzani za regularną frekwencję na zajęciach stypendium w wysokości 50 zł za każdy dzień szkoleniowy.
Płatny staż zawodowy
Zapewniamy pośrednictwo pracy oraz płatny 3-miesięczny staż zawodowy w firmie informatycznej lub odpowiednim dziale.
Konferencje oraz catering
W ramach projektu organizujemy 2 inspirujące konferencje branżowe oraz zapewniamy smaczne wyżywienie na szkoleniach.